PRISER

Voksen                                        75 DKK

Barn (2-11 år)                               35 DKK

 

Lille hytte (sommer inkl. el)      300 DKK

Lille hytte (vinter ink. el)           400 DKK

Stor hytte (sommer inkl. el)      400 DKK

Stor hytte (vinter inkl. el)          500 DKK

Evt. slutrengøring af hytte        250 DKK

Evt. leje af dyne/pude/linned     50 DKK

EL (sommer)                              30 DKK

EL (vinter)                                  60 DKK

Quick Stop (ekskl el.)                 110 DKK

 

Forårs plads 1/3 til 31/5          3500 DKK

Sommerplads 1/6 til 31/8       4000 DKK

Efterårsplads 1/9  til  30/11     3500 DKK

Vinterplads 1/12 til 28/2          3500 DKK.

 

Helårsplads, kontakt os

 

Gæstepas (årligt)                         200 DKK

Besøgende gæster (dagsbillet)     25 DKK

 

Priserne er per døgn, hvis andet ikke er påført. 

Børn i alderen 0-2 år er gratis.

*Vinterpriser er gældende i perioden 1. oktober  - 31. marts

 

**Nærværende prisliste er med forbehold for eventuelle tastefejl

 

 

 

1. Al kørsel på pladsen, højst 10 km/t dette gælder også jeres gæster, ellers må de holde på græsarealet ved indkørslen.

 

2. Overnattende gæster skal henvende sig på tlf: 25369018 eller SMS: 24409047.

gæstepas gælder ikke for overnatninger.

 

3. Det er forbudt at tilmelde folkeregister adresse / eller tage fast ophold på campingpladsen.

 

4. Pladsen har toiletter og urinaler. Det er forbudt at bruge hække og buske. Campingtoiletter tømmes i udslagskummen bag toiletbygningen.

5. Udenfor standpladsen skal husdyr føres i snor. Brug gerne hundegården til leg og træning af husdyr. EVT. efterladenskaber skal fjernes.

 

6. Der må ikke hentes varmt vand på toiletter / campingkøkkenet.

 

7. Alle vogne skal have brand- og ansvarsforsikring. Skal kunne forevises på forlangende.

8. Ved montering af fast gulv i fortelt, betales 500 kr. i depositum.

9. Køkkenaffald skal i de små containere der er opstillet på pladsen. Øvrigt affald ( fx. gamle køleskabe ) fjernes for egen regning.

10. Der må kun anvendes lovlige el-jordkabler til nedgravning.

11. Der må kun forefindes en (1) campingvogn og et (1) opbevaringstelt på hver standplads.

 

12. Afstanden mellem vogne / enhederne skal være mindst 3 meter.

 

13. Unødig støj må ikke finde sted efter kl. 22.00 alle ugens dage, fredag og lørdag dog til kl. 23.00. Vis hensyn til øvrige campister.

 

14. Græsplæner på standpladser slås mindst e (1)  gang hver 14. dag i sommerhalvåret. Ved undladelse heraf, vil græsset blive slået efter 3 uger, for standlejers regning ( pris 100 kr )

 

15. Græsslåning og andet støjende arbejde bør udføres mellem kl. 9.00 - 12.00 og mellem kl. 14.00 - 17.00.

 

16. Boldspil må ikke finde sted mellem vogne og telte eller på friarealerne. Der henvises til legepladsen på "engen".

 

17. Husk beskæring og fældning af træer og buske må kun ske i samråd med ejeren.

18. Hold altid pladsen ren og i orden til glæde for dig selv og andre.

 

19. Vanding med slange / vandspreder er Forbudt

 

20. Når man fraflytter en standplads skal den bringes til oprindeligstand.

 

21. Betaling efter d. 5 imåneden koster 250 kr. i bod. restance ud over 1 måned, medfører øjebliklig opsigelse.

 

22. Det er ikke tilladt at vaske biler på campingpladsen.

 

 

Sidst revideret januar 2021.

 

ORDENSREGLER